Udemy 100% Discount Coupon Code | Udemy Free Course | Udemy Free Coupon Code

Exclusively on DealsOnChat.com

Kurumsal Girişimcilik Eğitimi

Kurumsal Girişimcilik Eğitimi

Description

Ülke ekonomilerine mikro ve makro düzeyde önemli bir katma değer sağlayan kurumların girişimci karakteristikleri üzerine, rekabetin daha yoğun ve şiddetli yaşandığı gelişmiş batı ekonomilerinde yapılan bilimsel çalışmalarda ciddi bir artış gözlemlenmesine karşın, bu kavram Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yeteri kadar bilinmemekte ve dolayısıyla tartışılmamaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren, kamu ve özel sektör yöneticileri ile işletme yönetimi alanında çalışmalarını sürdüren araştırmacılara, kurumsal girişimcilik

kavramının ortaya çıkış ve gelişim sürecinin bileşenleriyle birlikte sunulması ve böylelikle bu önemli konuda bir farkındalık yaratılma düşüncesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, söz konusu çalışmada, kurumsal girişimciliğin kavramsal gelişimi oldukça geniş bir yazın taraması ile aktarılarak akabinde boyutları üzerinde tartışılmıştır. Çalışma, uygulamacı ve araştırmacılara gelecekteki benzer çalışmalara kaynak teşkil etmesi açısından öneriler sunularak sonuçlandırılmıştır.

2000’li yılların başarılı işletmeleri, hızla artan küresel rekabet ortamına uyum sağlamak için öncelikle kurumsal kimliklerini kazanmakta devamında ise, girişimci hamleler ile süratle değişen pazar koşulları karşısında rekabet avantajı elde etmeye ve bu avantajlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Özellikle, kurumsal işletmelerin rekabet çevrelerindeki fırsatları değerlendirmek üzere girişimci bir kimlik kazanmasının altındaki temellerin araştırılması, son dönemdeki yönetim bilimleri alanında değer kazanan bir araştırma ve çalışma konusu olmaya başlamıştır. Fırsatları değere çevirebilen bu örgütsel davranış biçimi, uluslararası yazında “Corporate Entrepreneurship” olarak genel kabul görmekte ve bu konu üzerine yapılan bilimsel çalışmaların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır

If you don't want to miss any coupon, you should join our private Telegram Group !

Dealsonchat Udemy Edureka Telegram Group
Join the group now if you don't want to miss any coupon !

Join above Telegram Channels to get daily alerts on new coupon codes

Get Coupon Code
6 People Already Collected this Offer

Recent Offers

1 People Collected
100 % OFF

QuickBooks Online 2021 & 2020 Start to Finish

1 People Collected
25 % OFF

HTML Workshop

1 People Collected
100 % OFF

Managerial Accounting / Cost Accounting

3 People Collected
100 % OFF

English placement test - Unofficial

2 People Collected
100 % OFF

Wave Accounting 2020

0 People Collected
100 % OFF

C Corporation Income Tax (Form 1120)

8 People Collected
100 % OFF

Apache Kafka Architecture

0 People Collected
100 % OFF

Accounting for Corporations