Udemy 100% Discount Coupon Code | Udemy Free Course | Udemy Free Coupon Code

Exclusively on DealsOnChat.com

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi / Project Cycle Management

Proje Döngüsü Yönetimi

Description

Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management / PCM) metodolojisi ile katılımcıların proje tasarımı ve yönetimine ilişkin bilgi ve becerileri geliştirilmektedir. PCM analitik bir biçimde, bir sorunun çözümüne yönelik plan geliştirme becerisi kazandırdığından katılımcıların bu alanda da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu temel eğitimi alan katılımcılar, gençlik projelerinden, AB projelerine, çeşitli yerli ve yabancı hibe kaynaklarına Tarımdan, Araştırmaya kadar geniş bir alanda proje sunmaya yönelik temel eğitimi tamamlamış olacaklardır. Eğitimde ayrıca katılımcılar proje kaynaklarına özgü proje uygulama ve finansman süreçleri hakkında da bilgilendirilmektedirler.

Eğitim İçeriği

  • Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup)

  • Sorun Analizi

  • Hedef Analizi

  • Strateji Analizi

  • Proje Amacı ve Genel Hedefler

  • Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi

  • Risklerin Analizi

  • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması

  • AB vb fon kaynakları

  • Başarılı bir projenin kriterleri

If you don't want to miss any coupon, you should join our private Telegram Group !

Dealsonchat Udemy Edureka Telegram Group
Join the group now if you don't want to miss any coupon !

Join above Telegram Channels to get daily alerts on new coupon codes

Get Coupon Code
10 People Already Collected this Offer