Udemy Coupon 100% Off Discount

สร้าง Application ด้วย Java GUI กับฐานข้อมูล MySQL

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Java GUI กับฐานข้อมูล MySQL และออกรายงาน iReport

สร้าง Application ด้วย Java GUI กับฐานข้อมูล MySQL

Udemy Coupon Offer Description

ในหลักสูตรนี้จะเป็นการสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Java GUI และฐานข้อมูล MySQL โดยเริ่มจาก , การติดตั้งโปรแกรม opensource ทั้งหมด


การปูพื้นฐานภาษา java กับ GUI, การปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา java เพื่อใช้งานฐานข้อมูล MySQL , ออกรายงานด้วย iReport. พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มาสร้างโปรแกรม รายรับ-รายจ่าย ที่ใช้งานจริงแบบมืออาชีพ โดยที่ขั้นตอน ทุก ep มีการสอนเป็น step by step.


เพื่อต่อยอดไปสร้างโปรแกรมที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแบบในคอร์ส "สร้างโปรแกรมคลังสินค้าด้วย Java GUI กับฐานข้อมูล MySQL" ที่ผู้สอนแนะนำต่อไป.


ท่านที่สนใจสามารถใช้ทั้ง windows และ linux เช่น ubuntu ในการเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมได้ โดยข้อดีของภาษา java และคอร์สนี้คือ มันคือเราสามารถใช้เครื่องมือที่จะ develop ทั้ง ที่ใช้เขียน ใช้เก็บข้อมูลและใช้ออกรายงาน ทั้งหมดคือ opensource คือ ฟรีทั้งหมด ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณลดต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมและเราสามารถทำขายหรือพัฒนาให้องค์กรต่างๆได้ตามต้องการ


Java เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยสามารถทำงานได้พร้อมกัน เป็นภาษาที่สร้างมาจากคลาส และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับการใช้งาน โดยมีเมธอดและคลาสช่วยอำนวยความสะดวกมากมาย ภาษา Java นั้นมีความตั้งใจว่าจะทำให้นักพัฒนาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมน้อยลง นั่นคือการเขียนเพียงครั้งเดียว แต่นำไปใช้งานได้ทุกที่หรือทุกแพลตฟอร์ม Java เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยการที่จะทำโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบ GUI นั้น เราจะใช้เครื่องมือ opensource โดยในคอร์สจะสอนตั้งแต่โหลดโปรแกรม ลงโปรแกรม จัดการเครื่องมือก่อนลงมือเขียนโปรแกรมจริง จนลงมือเขียนโปรแกรมจริง


MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โอเพนซอร์สบนพื้นฐานของ SQL ซึ่ง MySQL ได้รับการออกแบบและปรับให้เหมาะสมสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มใดก็ได้ โดยรับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่มีข้อดีมากกมาย และที่สำคัญคือ ฟรี เป็น opensource และเรายังสามารถใช้เครื่องมือ ใช้โปรแกรมเปิดจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมากมาย


Jasper Reports คือ java class library ชุดหนึ่ง มีไว้สำหรับการสร้างเอกสาร โดยสามารถ export ออกเป็นเอกสารได้หลายแบบ เช่น PDF, HTML, XLS, CSV and XML เครื่องมือช่วยเขียน XML ใช้ส่วนใหญ่ก็จะมี iReport และ Jaspersoft Studio โดยที่ iReport คือ Tool ใช้ในการสร้างรายงาน Report ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่นเดียวกับ Report ดัง ๆ อย่าง Crystal Report เพียงแต่ iReport ถูกพัฒนาโดยใช้ Engine ของภาษา Java มีสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการ design ในแบบของ Netbeans (netbeans-based) GUI โดยในส่วนการออกรายงานเราเลือกใช้ เครื่องมือที่ชื่อว่า iReport ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ที่มันสามารถใช้งานร่วมกับ ภาษา java และ ฐานข้อมูล MySQL ได้เป็นอย่างดี


โดยในส่วนของเนื้อหาการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่ สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุด ไปจนถึงประยุคต์ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาโปรแกรมแบบมืออาชีพ โดยจะเป็น step by step ตั้งแต่


 • เรื่องของตัวแปร

 • ขอบเขตของตัวแปร

 • คำสั่งการตัดสินในต่างๆ (if..else, if..else if.. , switch case )

 • การเขียนโปรแกรมในรูปแบบการทำซ้ำ (for..loop)

 • การเขียนโปรแกรม array

 • การเรียนรู้เรื่องของ method

 • การเรียนรู้เรื่องของ class

 • การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ oop (Object Oriented Programming)

 • การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL ในรูปแบบ CRUD

 • การเขียนโปรแกรมเพื่อออกรายงานด้วย iReport 

 • สุดท้าย คือการนำความรู้พื้นฐานทั้งหมด มา สร้างโปรแกรมใช้งานจริงแบบมืออาชีพ คือ โปรแกรม รายรับ - รายจ่าย.   

                                                                   

ผู้ที่สนใจ นิสิต นักศึกษา บุคลทั่วไป ที่อยากเรียนรู้โลกของการเขียนโปรแกรม opensource ที่สามารถจะเป็นพื้นฐานนำไปต่อยอด ได้แบบมืออาชีพ สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมให้กับองกรค์ต่างๆ มากมายที่มีการเลือกใช้ภาษา java ในการพัฒนาโปรแกรมให้กับองค์กร หรือสร้างโปรแกรมเพื่อขาย.

Collect out of below Udemy Coupon offers !

Card image cap
Udemy Learn Anything Offer

Thousand of online courses to choose from.

 • Limited period offer
 • New courses included
 • Courses from all categories eligible

OR

Card image cap
Udemy 24-Hour Flash Sale

Udemy online courses start at $11.99

 • Limited period offer
 • New courses included
 • Courses from all categories eligible

OR

Get this course offer on Udemy
4 People Already Collected this Udemy discount coupon offer

Discount : 100 % OFF

(100% Off discount only for first 1000 redemptions. So grab fast !)

Be the first one to grab the coupon by joining our Telegram Group

The 100% Off coupon on this course has been expired. But, don't be upset . Scroll down and grab other 100+ active coupon codes !
Please donate us atleast 1$ (Rs. 70/-) if you are happy with atleast 1 Free course provided by us.
Note : PhonePe/GooglePay/UPI Payments are accepted on buymeacoffee !

Recently posted Udemy Coupons